Rodzina a alkoholizm

Przyczyny picia alkoholu przez jednego lub też czasami przez obydwoje rodziców są bardzo różnorodne i często też skomplikowane, przez co trudne do wykrycia. W wyniku badań socjologicznych i psychologicznych stwierdzono, że najczęstszą bezpośrednią przyczyną występowania alkoholizmu jest niska samoocena i problemy psychiczne osoby chorej.

Antywychowanie

Często zdarza się to, ze ludzie „wychowując” swoje dzieci używają słów, których nie powinni w żadnym przypadku wypowiadać w ich obecności. Wypowiadając te słowa dają do zrozumienia dziecku, że w gruncie rzeczy go nie akceptują. Podobny efekt ma także nieodpowiednia wysokość głosu i jego tembr.