Duży zbiornik buforowy

Cechy i korzyści wynikające z zastosowania zbiorników buforowych w systemie grzewczym

Wiele budynków mieszkalnych i przemysłowych jest ogrzewanych za pomocą urządzeń na paliwa stałe. Praca jest cykliczna, gdyż szczytowa produkcja ciepła rozpoczyna się w trakcie układania zasobów energetycznych. Produkcja szczytowa zmniejsza się stopniowo i jest bliska zeru, gdy urządzenie nie jest używane.

Sporo czasu wymaga uzupełnianie paliwa w kotle. Wiele urządzeń grzewczych nie ma stałego dopływu paliwa. Problem ten skutecznie rozwiązuje zastosowanie zbiorników buforowych, które zazwyczaj wykonane są ze stali czarnej o wysokiej wytrzymałości.

Główne przeznaczenie zbiornika buforowego

Zbiorniki buforowe magazynują energię cieplną i zapewniają efektywne wykorzystania pobranej energii. Zbiornik buforowy zapewnia równomierne ogrzewanie pomieszczenia przez określony czas. Urządzenie zajmuje pośrednią pozycję w systemie grzewczym, ponieważ jest instalowane pomiędzy kotłem a grzejnikami. Działanie butli buforowej jest podobne do działania akumulatora w pojazdach. Jeśli nie ma możliwości włożenia do kotła nowej partii paliwa, wykorzystuje się ciepło zgromadzone w urządzeniach specjalnych.

Cechy konstrukcyjne jednostki buforowej

Nowoczesne akumulatory ciepła do kotłów to dość skomplikowany system. Za główne elementy wyposażenia uważa się:

  • Obudowę zbiornika;
  • Zbiornik wewnętrzny;
  • Izolację zbiornika;
  • Zawór bezpieczeństwa;
  • Kran.

Na życzenie można kupić duży zbiornik buforowy wyposażony w dodatkowy system wymiany ciepła, który wykonywany jest w postaci wężownicy. Powstaje on przy użyciu rur gładkich lub karbowanych. Konstrukcja pomaga przyspieszyć proces wymiany zimnej wody na ciepłą.

Korzyści z zastosowania zbiorników buforowych

Główne zalety stosowania zbiorników buforowych to.

  • Maksymalne wykorzystanie potencjału energetycznego;
  • Automatyka systemu grzewczego;
  • Ochrona układu kotła przed przegrzaniem;
  • Możliwości doposażenia instalacji grzewczej.
  • Instalacja zbiornika buforowego może z powodzeniem rozwiązać problemy związane z dostawą ciepłej wody.

Zbiorniki z dodatkowymi zasobnikami stosowane są przy dużych przepływach ciepłej wody. Jedyną wadą systemu grzewczego z tego typu urządzeniami jest długi okres pomiędzy poszczególnymi cyklami grzewczymi. Niektóre modele akumulatorów ciepła wyposażone są w dużą ilość króćców. Znajdują się one na różnych wysokościach korpusu głównego. Konstrukcja pozwala na połączenie kilku obiegów z różnymi głowicami nośników ciepła.