Dziecko a rozwód

Coraz częściej zdarza się także w Polsce, że rodziny rozpadają się, dochodzi do rozwodu, rodzice się rozchodzą a dziecko odczuwa to bardzo boleśnie. Dziecko w wieku do ok.15 – 16 lat jest istotą, która jeszcze dostatecznie nie przystosowała się do warunków życia w społeczeństwie i niestety nie jest w stanie poradzić sobie samo w takiej sytuacji.

Rodzina a alkoholizm

Przyczyny picia alkoholu przez jednego lub też czasami przez obydwoje rodziców są bardzo różnorodne i często też skomplikowane, przez co trudne do wykrycia. W wyniku badań socjologicznych i psychologicznych stwierdzono, że najczęstszą bezpośrednią przyczyną występowania alkoholizmu jest niska samoocena i problemy psychiczne osoby chorej.