Molestowanie seksualne

Obok alkoholizmu i przemocy w rodzinie najgorszym problemem nękającym dzisiejsze rodziny jest fakt związany z molestowaniem seksualnym. Według badań statystycznych zdecydowanie najczęściej dochodzi do molestowania seksualnego ze strony mężczyzn a ofiarami są dzieci obojga płci lub żona.

Czyny seksualne wobec dzieci

Molestowaniem nazywamy czyny seksualne w stosunku do nieletnich lub kobiet zmuszanych do nierządu. Skutki molestowania wobec dzieci mogą mieć niekiedy nawet tragiczne skutki. Taki stan może być przeciągany przez wiele lat, zdarza się niejednokrotnie, że współmałżonek przygląda się temu faktowi i nic z tym nie robi.

Skutki molestowania

Najczęstszym skutkiem molestowania jest zaburzona psychika, dziecko z takiej rodziny jest dzieckiem lękliwym, skrytym lub wręcz przeciwnie dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym. W dorosłym życiu nie potrafi znaleźć partnera wręcz boi się zakładając rodzinę, często prześladują ją wspomnienia z przeszłości nie pozwalając normalnie funkcjonować. Dziecko takie wymaga opieki psychologa lub niekiedy psychiatry, aby móc w przyszłości w pełni egzystować w społeczeństwie.