Przemoc w rodzinie

Bardzo często bezpośrednią przyczyną przemocy ujawniającej się w danej rodzinie jest problem jednego z rodziców z zażywaniem nadmiernej ilości alkoholu. Uzależnienie od alkoholu nazywa się alkoholizmem i jest oficjalnie jednostką chorobową, którą należy leczyć.

Przemoc w rodzinie

Alkohol jest środkiem odurzającym, który odkrywa niejako „zwierzęce instynkty”, które pozostały nam po naszych przodkach, najważniejsze z nich to: agresja – nawet wobec swojej własnej rodziny; oraz porywczość – każde słowo może zdenerwować i za każde słowo można oberwać.

Agresja w wychowaniu dzieci

Dzieci w rodzinach, w których istnieje przemoc są dziećmi często znerwicowanymi i trudnościami w uczeniu się, często zdarza się także, że są nadpobudliwe, co w linii prostej prowadzi do powstania agresji, no i ciąg się zamyka. Agresja rodzi agresję, a miłość rodzi miłość i tylko miłość może agresję pokonać.

Agresja może bardzo łatwo przeistoczyć się w znęcanie się nad np. dzieckiem, które zamyka się w swoim własnym świecie, przez co ucieka od wszechogarniającego uczucia gniewu i żalu za taki stan rzeczy.