Rodzina a alkoholizm

Przyczyny picia alkoholu przez jednego lub też czasami przez obydwoje rodziców są bardzo różnorodne i często też skomplikowane, przez co trudne do wykrycia. W wyniku badań socjologicznych i psychologicznych stwierdzono, że najczęstszą bezpośrednią przyczyną występowania alkoholizmu jest niska samoocena i problemy psychiczne osoby chorej.

Niska samoocena

Osoby takie mimo pozoru, które eksponują na zewnątrz, są osobami bardzo chwiejnymi emocjonalnie, zdolnymi do bardzo szybkiej zmiany emocji, co w krótkim czasie może prowadzić do depresji i dalszych zaburzeń w funkcjonowaniu takiego człowieka w społeczeństwie.

Alkoholizm degradacja rodziny

Osoba zażywająca alkohol jest przyczyną degradacji rodziny, krzywdzi ona swym zachowaniem nie tylko samą siebie, ale w jeszcze o wiele większym stopniu członków własnej rodziny.

Alkoholizm może być przyczyną budzenia się agresji i przemocy w rodzinie, ale przede wszystkim rodzi on zachowania egocentryczne, co z kolei szkodzi np. dzieciom, ponieważ więcej czasu osoba chora spędza z własnymi problemami, natomiast zapomina o wychowaniu i dawaniu dobrego przykładu swoim dzieciom.