Auschwitz Birkenau Krakow – wycieczka dla całej rodziny.

W 1939 roku po przegranej przez Polskę wojnie, nazistowskie Niemcy utworzyły na zachodnich terenach naszego kraju obozy koncentracyjne. Zmieniono także nazwę miejscowości Oświęcim na Auschwitz kraków. Wszystko miało mieć niemiecki wydźwięk.

Obóz koncentracyjny zagłady Żydów

W historii istnienia Auschwitz można wyróżnić dwa zasadnicze okresy, czyli przełom lat 1940-1942, kiedy pełnił on funkcję obozu koncentracyjnego i miejsca powolnej zagłady oraz przełom lat 1942-1944, w którym doszło do przekształcenia obozu w największy ośrodek natychmiastowej, masowej zagłady Żydów. Przywożono tu specjalnie Żydów, aby ich zabić w komorach gazowych.

W ten sposób chciano wyplenić te rasę z całego świata. Wszyscy, którzy choć trochę znają historię świata dobrze wiedzą, że Hitler miał obsesję na punkcie czystości krwi i chciał pozbyć się Żydów, których uważał za podludzi. W pewnym wymiarze mu się to niestety udało, ponieważ wiele tysięcy Żydów straciło życie w tym miejscu.

Zagłada wielu milionów ludzi


Auschwitz Krakow
stało się jednak miejscem zagłady nie tylko dla Żydów, ale także dla ludzi innych nacji z całej Europy. Szacuje się, że w okresie tych 4 lat, w obozie zginęło ponad 1,1 miliona kobiet, mężczyzn i dzieci. Około 90% ofiar śmiertelnych stanowiła ludność żydowska. Pokazuje to ogrom tragedii, jaka jest związana z tym miejscem.

Było to prawdziwe miejsce rzezi, w którym zabijano ludzi z zimną krwią na masową skalę. Nie liczono się z nikim ani z niczym. Oczywiście, wszystko odbywało się pod przykrywką miejsca do pracy. Obóz nie działał jawnie jako miejsce zagłady. Wszyscy jednak przypuszczalni, że właśnie do tego został stworzony, aby pozbyć się rasy niechcianej przez nazistowskich Niemców.

Więcej o obozie Auschwitz Birkenau Krakow przeczytacie na: http://cracowvisit.com/auschwitz-birkenau-krakow-tours.html